Etkin Kurumsal Wellness Programları

Kurumlara uygulanan bir wellness programının başarısı ve devamlılığı, çalışanların olaya ve sürece ne kadar katıldıkları ile orantılıdır. Wellness programları uygulamanın temel amacı, iş günü kayıplarının ve sağlık giderlerinin azaltılmasıdır. Wellness işi son 5 senede yükselme trendi izlerken, bu temel amacın yanısıra, çalışanlardan kaynaklanan iş yerinde verimlilik artışı, finansal güven artışı ve çalışan sadakati gibi değerler de su yüzüne çıktı.

Devamı